Україна визнає незалежність Республіки Косово!

Косово та Україна — друзі! Сербія та росія — спільний ворог! Чорногорія теж друг України.

Прапор Республіки Косово:

Прапор Чорногорії:

Kosovo and Ukraine are friends! Serbia and Russia are a common enemy! Montenegro is also a friend of Ukraine.

Kosova dhe Ukraina janë miq! Serbia dhe Rusia janë një armik i përbashkët! Mali i Zi është gjithashtu një mik i Ukrainës.

Kosovo i Ukrajina su prijatelji! Srbija i Rusija su zajednički neprijatelji! Crna Gora je također prijatelj Ukrajine.

Kosovo in Ukrajina sta prijatelja! Srbija in Rusija sta skupni sovražnik! Črna gora je tudi Ukrajina.

Косово и Украина се пријатели! Србија и Русија се заеднички непријател! Црна Гора исто така е пријател на Украина.

Kosovo i Ukrajina su prijatelji! Srbija i Rusija su zajednički neprijatelj! Crna Gora je takođe prijatelj Ukrajine.

Косово и Украјина су пријатељи! Србија и Русија су заједнички непријатељ! Црна Гора је такође пријатељ Украјине.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic